Isten hozta gyülekezetünk honlapján!

A Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközségben élő közösségként a XIX. század vége óta jelen vagyunk Csepel szívében. Szeretnénk a Jézus Krisztusba vetett hitünk által olyan szeretetközösséggé formálódni, amely nyitott és hívogató minden Isten-kereső számára.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
János evangéliuma 3,16

Akik megtapasztalhattuk Isten megmentő és életadó szeretetét, új cél felé indultunk el együtt, az Úr Jézus tanítása szerint:
Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
János evangéliuma 13,34-35

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com