Heti rendszerességű alkalmaink

A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban 1Kor 15,58

Hétfőn
10:00 Olajág - Istentisztelet

Kedden
17:30 Kék Kereszt - bibliaóra

Szerdán
17:00 Gyülekezeti bibliaóra

Péntek
10:00 Mama-kör

Szombaton
15:00 Konfirmáció előkészítő I.
16:00 Ifjúsági bibliaóra
18:00 Konfirmáció előkészítő II.

Vasárnap
9:40 Imaközösség
10:00 Istentisztelet
10:00 Gyermek-Istentiszteletek

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com