Pathmosz Alapítvány

Pathmosz egy kis görög sziget, melyen János evangélista írta a Jelenések könyvét, amelyet Isten Szentlelke jelentett ki a szívébe és ő adta tovább. A könyvben – többek között – az ember jövőjéről esik szó. Ez a jövő pedig nem más, mint az üdvösség és a kárhozat.
A Pathmosz Alapítvány azért alapíttatott, hogy a csepel-központi református gyülekezet jövője emberi segítség által az áldozatkészség mértékében biztosítva legyen.

Az alapítvány célja

A Csepel Központi Református Egyházközséghez kapcsolódva támogatni a csepeli hívők és az „úton lévők” (hitüket keresők) életét, ezen belül különösen:
- a templom és a hozzá kötődő parókia állandó működésének segítése; 
- a csepeli fiatalok lelki épülésének elősegítése;
- az idősek segítése az egyházközségen belül;
- táborok, kulturális rendezvények, kirándulások szervezése;
- iskola, óvoda alapítói fenntartása;
- könyvkiadás;
- oktatás, képzés szervezése a felmerülő igények szerint.

Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, közhasznú szolgáltatásaiból az alapítvány tagjai és kívülálló személyek is részesedhetnek. Közhasznú tevékenységi körök:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- sport;
- kulturális tevékenység.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Az alapítvány szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem kap.

Adószámunk: 18 26 65 11-1-43
Számlaszámunk: 11721002-20014933 (OTP)

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com