Tábori beszámolók

Nyári gyermektábor

Budapest-Csepel, 2021. augusztus 9-13

Napközis hittanos-kézműves gyermektáborunkat a csepeli Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tartottuk. A táborba jelentkező 61 gyermekkel 11 tanító foglalkozott; a felnőttek munkáját és a gyermekek foglalkoztatását pedig még 23 fiatal segítette.

A gyermekhét vezető igeszakasza a következő volt: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsoltárok könyve 24,1)

A tábor tematikája a Római Birodalom köré épült, de mégis Isten országáról és annak dolgairól tanulhattak a gyermekek a héten – hiszen Istené az egész föld, és minden, ami rajta van.

A gyermekek az első naptól kezdve korosztály szerinti kiscsoportokba rendeződtek, melyeket újszövetségi gyülekezetekhez tartozó városokról neveztünk el (Filippi, Efezus, Róma, Kolossé és Korinthus). A csoportokat felnőttek vezették, fiatalok segítségével. A reggeli közös tornázás, éneklés és igei kezdés után ezekhez a csoportokhoz vonultak el a gyermekek.

A hét igei tanításait a felnőtt testvérek, köztük a hittanoktatóink végezték. Minden nap más-más tanítót és új bibliai történetet hallhattak a gyerekek – így próbáltuk számukra még változatosabbá és izgalmasabbá tenni a hallottakat.

Az igei témák között szó volt arról, hogy Isten országa hogyan lehet a mi szívünkben is, ahol Jézus legyőzte a bűnt. Azt is megtanulták a fiatalok, hogy a világ birodalmai sajnos sokszor Krisztus ellen lázadnak – a kísértő könnyen, gyorsan egy keresztyéneket üldöző, arctalan tömeget és isten-ellenes birodalmat tud kialakítani. Azt is megtanulták a gyermekek, hogy a földi birodalmak az Istentől kapott feladataikat látják el, és ezért a gondoskodásért hálásnak kell lenniük a szüleiknek és az állam felé is, hiszen Isten szeretete mozgat mindent, ami az érdekünkben történik.

A kapernaumi századosról szóló igeszakasz által az Istenbe vetett hit és bizalom fontosságáról kaphattak bizonyságot a gyerekek, az Apostolok Cselekedeteiben olvasottak alapján pedig azt is láthatták, hogy ahogyan régen a birodalom területén, úgy ma is terjed tovább a Jézus Krisztusról szóló evangélium üzenete. Természetesen minden korosztálynak a számára megfelelő módon jutott el a tanítás igei üzenete.

A napi igei tanítások, az aranyige- és énektanulás mellett a gyerekek délutánonként sportolhattak, részt vehettek különböző sorversenyeken, közös játékokon és kézműves foglalkozásokon. Ez utóbbi alkalmakon nagy örömmel készítettek római katonai sisakot papírból, fűzött imanaplót és a római lakomákat idéző gyümölcstálakat is.

A hét során a gyermekek megerősödhettek az Istenbe vetett hitükben, és közelebb kerülhettek egymáshoz és a szolgáló testvérekhez is.

A tábort péntek délután egy közös templomi alkalom zárta, ahová meghívtuk a szülőket is. A gyermekek közösen énekeltek nekik a táborban tanult kedvenc énekeikből és számoltak be a hét eseményeiről. Ezen az alkalmon a tábori segítők is elmondták, hogy miért volt fontos számukra a gyermekek közötti szolgálat, a gyermekektől pedig azt tudhattuk meg, hogy mi tetszett nekik legjobban a héten. A családi közösségi alkalmat közös étkezés és játék zárta a templom udvarán.

Hálásak vagyunk Istennek az együtt töltött hétért – a tanításokért, a közös beszélgetésekért, a foglalkozásokért. Köszönjük a szolgálók munkáját és a testvérek imádságait!Nyári ifjúsági tábor

Kishuta, 2021. július 18-24

Egyhetes ifjúsági táborunkat Kishután tartottuk, a Titus Hitéleti Alapítvány Kishutai szállásán. Az ifi-héten 18 fiatal vett részt, 4 fő segítővel és Kéri Tamás, valamint Kósa Márk lelkipásztor vezetésével.

A tábor témájának vezető igeszakaszául a következőket választottuk: „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” (5Mózes 6,5) és „…Szeresd felebarátodat, mint magadat...” (3Mózes 19,18).

A délelőttök folyamán a fiatalok arról hallhattak kiselőadásokat, majd arról beszélgettünk kisebb csoportokban, hogy „Mit is jelent Istent szeretni?”.

Hétfő délelőtti témánk az volt, hogy mi minden válhat számunkra bálvánnyá, és ez hogyan befolyásolja az életünket. Kedden arra néztünk példát, hogy tudjuk az akaratunkat Isten szolgálatába állítani. Szerda délelőtt a Zsoltárok könyve igeszakaszainak segítségével csodálkozhattak rá a fiatalok, mennyire aktuálisak Dávid zsoltárai a mi érzésvilágunkra is. Csütörtökön arról beszéltünk, hogy a kapott javainkat, talentumainkat hogyan is szentelhetjük Isten szolgálatára, pénteken pedig az önzés témáján keresztül közelítettük meg a másik ember szeretetét.

Esténként a „jövőképünk”-ről beszélgettünk. A „világ jövőképének” témakörén belül szóba került – többek között – a mesterséges intelligencia fejlődése, a klónozás és az egészségügy problémái, a migráció kérdése, illetve a jövőbeli vírushelyzetek veszélyei és az azokra való felkészülés. A világ jövőképéről beszélgetve fokozatosan jutottunk el a fiatalok személyes jövőképéhez, akik közben arról is tanulhattak, hogyan segítheti őket Isten Igéje jövőjük alakításában a Szentírás tanulmányozása és az imádság ereje által.

Minden délután érdekes és egyben közösségépítő programokkal készültünk a fiatalok számára. Sokat sportoltunk és társasjátékoztunk, de végeztünk karitatív munkát is: a közeli Pálházai Református Egyházközség Bózsvai szórványa gyülekezeti házának kerítését festettük le, így a fiatalok átélhették, milyen fontos és jó tud lenni a közös szolgálat és segítségnyújtás egy közös cél érdekében.

Két gyalogtúrán is részt vettünk a héten: megnéztük a Füzéri várat, és elmentünk a Kőkapu nevezetű helyre is, ahol megcsodálhattuk a vadászkastélyt és egy csodás tavat, amelyet erdő ölelt körül.

Hálásak vagyunk az együtt töltött időért, mert nemcsak élményekben gazdagodhattunk, de lelkiekben is közelebb kerülhettünk Istenhez és egymáshoz is.Női csendesnap 2021

Minden kedves nőtestvérünket szeretettel várunk ezévi női csendesnapunkra!

Gyülekezeti kirándulás 2021

Kedves Testvérek!
Egy évvel ezelőtt Pilisborosjenőn kirándultunk kb. ötvenen a gyülekezetből. Akkor megcsodáltuk a falu túloldalán emelkedő Kevélyek vonulatát, és felvetődött, hogy legközelebb oda kellene elmennünk. A november 1-jei ünnepnapon szeretnénk megpróbálni ezt a túrát.
A közös indulás a parókiától. 8.45-kor, mert a nyugatiból óránként indulnak csak vonatok. Pilisborosjenőről elindulva, mintegy 10-12 km gyaloglás után, érintve a Nagy-Kevély csúcsot, a csillaghegyi HÉV-állomásra érkezünk meg. Akinek Budapest bérlete van, annak csak egyetlen (teljes áron 250 Ft-os) Volánbusz jegyre van még szüksége. Akinek nincs BKV-bérlete, annak célszerű csoportos napijegyet vásárolni (3300 Ft/5fő). (A Szent Imre-téri BKK információs központban meg lehet venni) Hazaérkezés várhatóan 17 óra körül.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ifjúsági tábor 2021

Gyülekezetünk ifjúsági táborát a július 18-tól 24-ig tartjuk Kishután. Minden fiatalt szívesen várunk! A részvételi díj előre láthatólag 25 000Ft. Kérjük minél előbb a jelentkezéseket, mert a szállást le kell, hogy foglaljuk. Aki csak teheti, kérjük, 10 000Ft előleget is fizessen jelentkezéskor!

Gyülekezeti hétvége 2021

Mátraházi gyülekezeti hétvégénket 2021. június 3-6-ig (csütörtktől vasárnapig), tehát az eddigieknél egy nappal hosszabbra tervezzük, az üdülőt előzetesen lefoglaltuk. Várjuk a kedves testvérek jelentkezését a lelkészi hivatalban.

Gyülekezeti kirándulás 2020

Kedves Testvérek!
Gyülekezeti kirándulásra megyünk 2020. december 30-án Dobogókőre.
Az útra fontos hozni meleg ruhát és ennivalót.
A vírushelyzet miatt nagyon kevés mosdólehetőség van. (Pomáz HÉV-állomás vagy MOL kút, Dobogókő nyilvános WC; aprópénzzel mindenki készüljön)
Aki nem szeretné bevállalni a hosszabb túrát, de szeretne velünk együtt lenni, az megteheti az utat autóval Dobogókőig és csatlakozhat hozzánk a Dobogókői-kilátónál.
Onnan egy fél óra rövid túra a Rezső-kilátó, ahol látható a Duna-kanyar.
Szeretettel várunk mindenkit!
--------------------------------------------------------------------------------
A túra részletei
Indulás: 9:00 órakor a parókia elől
Kirándulás kezdete: 11 óra, Pomáz HÉV állomás (H5)
Becsatlakozás a Dobogókői-kilátónál: 14:30-15:00 között
Kirándulás célpontja: Rezső-kilátó, Dobogókő
Kirándulás vége: 16:30-kor felszállunk a Pomázra tartó buszra Dobogókőn
Hazaérkezés: 19 óra körül
Aki tömegközlekedéssel jön, hozzon bérletet és készüljön plusz költséggel a Pomázi HÉV kiegészítő jegy (2 x 250 Ft) és a volánbusz jegy (465 Ft) miatt.
Arra is van lehetőség, hogy pomázi HÉV állomásig jön valaki autóval és 11 órakor ott csatlakozik hozzánk a hosszabb túrára.
Az időpontokat fontos betartani, mert hazafelé csak egy busz jön Dobogókőről ebben az időben, ezt mindenképp el kell érnünk.

Karácsonyi alkalmak 2020

A zsinati elnökségünk hivatalos álláspontja szerint jelenleg, míg a kormány ezt nem szigorítja, az istentiszteleti alkalmak a járványügyi előírások gondos megtartása mellett látogathatók.

A karácsonyi ünnepekre a következő alkalmakat tervezzük:

  • dec. 24. csütörtök 14 óra ünnepkezdő áhítat
  • dec. 25. és 26. 10 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet
  • dec. 27. 10 óra vasárnapi istentisztelet
  • dec. 31. 18 óra óévi áhítat
  • jan. 1. és 3. 10 óra újévi istentisztelet

Online alkalmaink

Kedves Testvérek!
A Magyar Református Zsinat kérésének megfelelően 2020. NOVEMBER 11-TŐL GYÜLEKEZETI ALKALMAINKAT ONLINE FORMÁBAN TARTJUK.
A csoportokba való belépéshez keressék a lelkészeket, illetve az alkalmak szervezőit!

Vasárnap 9 óra: Gyermek istentisztelet
Csatlakozás az alkalomhoz: https://meet.google.com/ddk-kcqq-wrs

Vasárnap 10 óra: Felnőtt istentisztelet  
Élő adás megtekintése: https://www.facebook.com/bcskre/

Kedd 17:30: Kékkeresztes bibliaóra
Csoport honlapja: http://csoport.kekkereszt.org/csepel

Szerda 15 óra: Konfirmáció-előkészítő II. évf.
Csatlakozás az alkalomhoz: https://meet.google.com/tbg-jndn-hxp

Szerda 18 óra: Gyülekezeti bibliaóra
Csatlakozás az alkalomhoz: https://meet.google.com/esa-fepf-ntv

Szombat 14 óra: Konfirmáció-előkészítő I. évf.
Csatlakozás az alkalomhoz: https://meet.google.com/ita-ipeb-roe

Szeretettel várjuk a Testvéreket a virtuális térben is!

Reformáció hete 2020

Közös színházi program

Kedves testvérek!
Gyülekezetünk közös színházi programot szervez a Nemzeti Színházban, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A "Sára asszony" című előadást nézzük meg közösen, melynek időpontja november 16., hétfő este 19:30-as kezdéssel. A jegy ára 2250 Ft kedvezményes áron. Jelentkezni a hivatalban lehet, illetve emailen. (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Gyülekezeti biciklitúra a Velencei-tó körül

Dátum:                 2020. augusztus 1. szombat

Találkozó:           8:30 Velence Resort & SPA hotel előtt (kerítésen kívüli parkolónál)

Indulás:                9:00-kor

Találkozás a kerékpárt kölcsönzőkkel: 9:15-9:30 között Gárdonyban az alábbi címen.

Kerékpárkölcsönzés azoknak, akik nem tudnak hozni kerékpárt:

TEKERBRINGA Gárdony, Keszeg utca 85.

Telefonszámuk: 06-20-357-7015

A kölcsönzés díja felnőtteknek 2.000Ft/nap, gyerekeknek: 1.000Ft/nap

A kölcsönzést mindenki egyénileg tudja intézni a fenti elérhetőségeken.

A kerékpárúton a kölcsönző mellett megyünk el, ezért ott találkozunk azokkal, akik nem tudnak kerékpárt hozni és ott kölcsönöznek. Ennek időpontja: 9:30-9:45 között lesz. Aki kölcsönöz, kérjük előbb érkezzen, hogy akik Velence felől érkeznek, ne kelljen várniuk, hanem egyből tudjunk együtt tovább indulni.

A túra során megnézünk két kilátót, pihenünk a Sukorói arborétum bejáratánál, a +2km kitérőt vállalókkal megnézzük a Pákozdi Katonai Emlékparkot, megállunk Miska Huszár szobránál, a kör végén pedig Velencére visszaérkezve, lángos és fagyizó vár, aki szeretne, ott tud vásárolni, kicsit leülni, együtt lenni.

A visszaérkezés időpontja Velencére/Gárdonyba a résztvevők tempójától függ.

A táv körülbelül 32 kilométer, 90%-ban bicikliúton.

Amit érdemes hozni: enni és innivaló, naptej, esőkabát (kisebb zápor esetére).

Rossz idő esetén a biciklitúra elmarad.

Kérjük a részvételi szándékot jelezni Kéri Tamásnál vagy Rozikánál, hogy tudjuk a létszámot.
Mindenkit szeretettel várunk!

Ifjúsági Tábor 2020

Ezévben is várjuk a gyülekezet ifjú tagjait egy közös táborozásra augusztus 19-től 24-ig. Mostani úticélunk a Balaton melletti Kőröshegy lesz. Az ige tanulmányozása mellett sok vidám közös program is várható. 🙂

Jelentkezni a lekészi hivatalban lehet.

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com