Lelkipásztor- és gondnokválasztás

A presbitérium által meghívott lelkészt,  Kéri Tamás lelkipásztor urat a  2011. november 27-ei, vasárnap istentiszteletet követő egyházközségi közgyűlésén lelkipásztorunknaknak választottuk 56% igen, 46% nem szavazati aránnyal.

Ezen az alkalmon került sor ismételten a (fő)gondnok megválasztására is.
Az egyházközség közgyűlésén gondnoknak Holik Attila testvérünket választottuk
72% igen, 28% nem szavazati aránnyal.

Isten áldása legyen közöttünk végzett szolgálataikon!

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com