Presbiterválasztás 2017

Presbiternek lenni nem díszállás, hanem szolgálat! Szolgálat Istennek és a gyülekezetnek. Legnagyobb dicsérete az, hogy – Isten munkatársaként – részt vehet Isten országának építésében. Nem azért presbiter, hogy valaki legyen, hanem azért, hogy valamit tegyen. Péter apostol így summázta a presbiterek feladatát: „Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak.” (1Pét 5,2-3)

Gyülekezetünk 2017. november 5-én, az istentiszteletet követően tartja az egyházközségi főgondnok- és presbiterválasztást.

A vonatkozó egyházi törvények értelmében a jelenleg szolgálatban lévő presbiterek mandátuma folyó év végén lejár. A Választási Bizottság összeállította, a Presbitérium jóváhagyta a 2018-2023-as időszak presbitériumába jelöltek névsorát. Ezek a következők:

főgondnoki tisztségre:        Holik Attila

presbiteri tisztségre:            Bártfai László, Bártfai Gábor, Harza János, Holik Attila,

Kerekes Tamás, Nagy Jánosné Jusztin Ágnes, Siry Csaba, Siry-Fekete Annamária

pótpresbiteri tisztségre:      Miklós Ferenc, Pintér József Gábor, Pintér József Gáborné

Kérjük tisztelettel gyülekezeti tagjainkat, hogy ne maradjanak távol gyülekezetünk elöljáróinak megválasztásától. Ne feledjük, hogy csak azok jogosultak szavazásra a választói közgyűlésen, illetve azok választhatók meg presbiternek, akik egyházfenntartó gyülekezeti tagok, s így felkerültek a választói névjegyzékbe is. A presbiterek választásánál ne a személyeket tekintsük, hanem az egyház érdekét. Válasszunk olyan gyülekezeti tagokat, akik rendszeresen látogatják az istentiszteletet, úrvacsoráznak, példás családi életet élnek, valamint egyházunk javára és épülésére készek önzetlenül áldozatokat hozni.

Tartsuk szívügyünknek a gyülekezet presbitériumának megválasztását, imádkozzunk együtt bölcs vezetésért, és vegyünk így is részt felelősen a gyülekezet építésében. Isten legyen ebben a mi segítségünkre!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presbiter-jelöltek bemutatkozása

 

Bártfai Gábor vagyok, 1977-ben születtem itt, Csepelen. Tanulmányaim a kerületi zenei általános iskolában kezdődtek. Ezek után műszaki típusú közép- és felsőfokú képzésben vettem részt. Jelenleg műszaki létesítményfelelősi munkakörben dolgozom. 2010-ben megnősültem, egy kislányunk van, aki most 1 éves. Feleségem szintén a gyülekezet tagja.

A Csepel-Központi Református Gyülekezetbe édesapám révén kerültem, illetve kerültünk a testvéreimmel. Itt konfirmáltam, és az azt követő években az ifjúsági közösségbe kapcsolódtam be. Később több éven át jártam a Budapesti Egyetemi Gyülekezetbe, ahol a szerdai istentiszteleteken zenével is szolgáltunk: énekkarral és hangszeres könnyűzenével is. Egy éven át tisztségviselő voltam itt, amely a gyülekezet belső életével való foglalkozást, egy évre szóló elköteleződést, aktivitást jelentett.

Nagyjából 2011-től kezdünk el ismét a Csepel-Központi Református Gyülekezetbe járni. Örülünk az igéről szóló, tanítói jellegű istentiszteleteknek.

Bizonyos gyakorisággal az istentiszteleten zenei szolgálattal is részt veszünk.

Az utóbbi három évben a közösség iránti vágyunkat egy ún. házi csoportban is megéljük.

Szeretnék a gyülekezeti életben jobban részt venni, továbbá a szakmai ismereteimet a gyülekezet javára is fordítani.

Szeretném a házi csoportos közösséget is megtartani, továbbvinni, egymás hite által is épülni.

Az istentiszteleti zenei szolgálatot fontosnak tartom, szeretném ezt megőrizni a továbbiakban, hogy a gyülekezet örömére, áldására legyen.

 

Bártfai László vagyok. 1943-ban Budapesten születtem. A középiskola elvégzése után a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán tanultam tovább. Egy gépipari cégnél ipari mérőkészülékek és gyártóeszközök tervezésével foglalkoztam nyugdíjazásomig.

1975-ben költöztem Csepelre családommal. Ezt követően a Csepeli Református Gyülekezet tagja, majd presbitere lettem.

A gyülekezet életéhez kezdetben énekkari, majd rendszeres kántori szolgálattal, a presbitérium feladataiban való részvétellel és műszaki jellegű teendők elvégzésével igyekeztem hozzájárulni, és – Istentől ehhez további erőt kérve – szeretném folytatni ezt a jövőben is.

 

Harza János vagyok. 1974-ben születtem Nyírbátorban.

Egy éves koromban költöztünk Csepelre. 2000 óta vagyok a gyülekezet tagja, 2006-tól presbiterként vállalok szolgálatot, leginkább zenei téren, de szakmámból adódóan épület-állagmegóvás, -felújítás terén is igyekszem a gyülekezetben tapasztalataimat megosztani.

2008 óta Szigethalmon élek feleségemmel és három gyermekünkkel.

Hálás vagyok az elmúlt évekért, melyek rengeteg szolgálat és öröm forrásai voltak számomra. Az elmúlt 17 év során igyekeztem mindig szem előtt tartani, hogy kegyelemből élek minden nap, nincs semmim, amit ne kaptam volna, ezért ebben a szellemben szeretnék továbbra is Isten iránti hálával a gyülekezet életének építőköve lenni, Isten dicsőségére.

 

Holik Attila vagyok, Budapesten, Csepelen születtem 1963. március 7-én. Családommal Csepelen élünk.

A Csepeli Erőműben 1980 óta dolgozom, mint közlekedésgépész, illetve villamosművi kalorikus gépész.

Feleségemmel 1987. május 23-án kötöttünk házasságot. Két leánygyermekünk született házasságunkból, Renáta és Alexandra. Nagy örömünkre - megköszönve Istennek - két kisunokánk született: Bence 2005-ben és Fanni 2010-ben. Nagy öröm és boldogság családunknak a kisgyermekek születése és szeretete.

A gyülekezetbe 1996 óta járunk. Azóta folyamatosan rendszeres gyülekezeti életet élünk.

Külön köszönetemet szeretném kifejezni családom nevében is Szőke János, Szentgyörgyi János, Nagy Jánosné, Szántó Imréné és Dürgő Márta testvéreinknek és családjuknak, valamint Hamar Julianna lelkipásztornak és családjának a gyülekezetbe való beilleszkedésben, illetve keresztyén életünk útjának egyengetésében nyújtott lelki útmutatását.

1997-ben konfirmáltam, majd 1999-ben kértük az Úr áldását házasságunkra. 2017-ben Mátraházán a 30. házassági évfordulónkon erősítettük meg fogadalmunkat.

Feleségem és Renáta lányom 1999-ben, Alexandra lányom 2004-ben tett vallást hitéről.

2006. január 1-jétől presbiterként, 2012. január 1-jétől a gyülekezet főgondnokaként szolgálok a gyülekezetben. A gyülekezet életében igyekszünk aktívan részt venni, elsődlegesen a műszaki, takarítási és szervezési feladatokban.

Megtisztelő számomra a jelölés és a további szolgálatra való felkérés. Kicsit úgy érzem, talán meg sem érdemlem a bizalmat. Ugyanakkor reményt is ad, hogy lesz erőm és energiám segíteni a gyülekezetet. Úgy gondolom, ha az ember előtt vannak elvárások (kifelé és befelé tett fogadalmak), akkor könnyebben neki tud indulni a feladatoknak, és nem a kisebb erőt igénylő utat választja. Remélem, hogy hasznos tagja leszek a presbitériumnak, ha a mostani presbiterválasztásnál megtisztel a gyülekezet azzal, hogy újból az elöljárók közé választ. Az évek folyamán egyre világosabbá tette Isten számomra, hogy ez felelősség az emberek előtt is, de legfőképpen az én Uram előtt kell számot adnom az életemmel és a szolgálatommal.

 

Kerekes Tamás vagyok, 1981-ben születtem Kazincbarcikán, és ott is éltem 19 éves koromig. 1994-ben konfirmáltam a kazincbarcikai gyülekezetben. 19 éves korom után költöztem Budapestre, a tanulmányaim itt folytattam.

Egy mobilkommunikációs cégnél dolgozom 2003 óta, és jelenleg hatósági adatszolgáltatásokkal és adatvédelemmel foglalkozom.

2004-ben házasságot kötöttem, 2006-ban született meg kislányunk, Anna Dorka. Sajnos házasságom megromlott, így az felbontásra került.

2009-ben kerültem újra az Úr közelébe, megfogta a kezem, és Ő segített fel a földről és adott erőt a nehéz élethelyzetben. Ugyanebben az évben kezdtem el járni, és fokozatosan becsatlakozni a gyülekezet életébe. Eleinte az informatikai problémák megoldásában segítettem, aztán a gyermek istentiszteletek és a táborok körüli munkákba csatlakoztam be. 2013 óta a gyülekezeti híradó szerkesztésében is részt veszek.

Nagy megtiszteltetésnek tartom a jelölésem, és szeretnék a szolgálataimmal építeni. Építeni a gyülekezetet és az Úr útját.

 

Miklós Ferenc vagyok, 1947. március 29-én születtem Várasfenesen, Erdélyben. Két felnőtt gyermekem van és egy kisunokám. A foglalkozásom öntő, de már nyugdíjas vagyok.

2002-ben konfirmáltam a Csepel-Központi Református Gyülekezetben, azóta vagyok az egyház tagja.

Igyekszem segíteni az egyházi munkákban, például az úrvacsora osztásakor, az énekszámok kirakásában, harangozásban, a takarítási munkákban. Isten segítségével ezután is segítek.

 

Nagy Jánosné Jusztin Ágnes vagyok, Csepelen születtem és itt is élünk férjemmel és három gyermekünkkel, akik 19, 25 és 26 évesek. A legnagyobb gyermekünk bölcsész, a középső a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs- és Médiatudományi szakán mesterképzésben vesz részt, a legkisebb az ELTE kémia szakos hallgatója. Mindhárman itt a gyülekezetben nőttek fel.

26 éve járok a gyülekezetünkbe, 4 évig voltam iratterjesztő, közel 10 évig segítettem irodai feladatokban. Közben Isten elhívott a gyermekek közötti szolgálatra, vasárnapi gyermek istentiszteletek tartására, gyermektáborok megszervezésére, vezetésére. Ezzel párhuzamosan a mamakör hűséges tagja voltam, aminek a vezetését Isten rám bízta Kéri Tamásné Rozika érkezéséig. Jelenleg presbiterként (missziói gondnokként), a gyülekezet gyerekmunkásaként és a pénzügyi-számviteli területen szolgálom Istent a gyülekezetünkben.

Megtiszteltetésnek veszem a gyülekezet bizalmát, hogy presbiter lehettem, és hiszem, hogy minden feladatomra a mi Urunk Jézus Krisztus tett alkalmassá, és ezután is Tőle kapom feladataimat a szolgálatban.

 

Pintér József Gábor vagyok, 1954.06.06-án születtem Budapesten. 2013. május 19-én konfirmáltam a Budapest–Csepel-Központi Református Egyházközség gyülekezete előtt.

Szakmám villanyszerelő, de ennek ellenére hosszú évtizedeket dolgoztam a műanyagiparban, mint beállító lakatos, majd művezető. A sokszor három műszakos munkarendben elfáradva vállaltam fel a recepciós-vagyonőr szolgálatot. Ez év végén nyugdíjba vonulok.

1979. augusztus 11.-e óta házasságban élek. Két gyermekünk született: Ágnes és Gábor. Év végére várjuk harmadik kislány unokánkat.

Ebbe a református gyülekezetbe 2011. év eleje óta járok feleségemmel. 2011-ben személyesen megtapasztaltam Jézus Krisztus hatalmát, kegyelmét, és megéltem szabadító erejét.

Gyülekezeti tevékenységeim:

 • táboroztatásban szállítási feladatok vállalása
 • kisebb karbantartási munkálatok elvégzése
 • idős testvérek istentiszteletre szállítása
 • gyülekezeti hétvégén való részvétel
 • eseti munkálatok pl. takarítás
 • és minden, amire lehetőségem nyílik

 

Pintér József Gáborné vagyok, 1956.02.06-án Takáts Ágnesként születtem Budapesten. 2013. május 19-én konfirmáltam a Budapest–Csepel-Központi Református Egyházközség gyülekezete előtt.

Könyvelőként mentem nyugdíjba 2011 őszén a „nők 40 éves” nyugdíjazási lehetőségével.

1979. augusztus 11.-e óta házasságban élek. Két gyermekünk született: Ágnes és Gábor. Év végére várjuk harmadik kislány unokánkat.

2011-ben megtapasztaltam Jézus Krisztus mindenekfeletti hatalmát, hogy csak Ő az Úr. Isten szava-igéje által új életvezetést kaptam. Hívő emberként istentiszteletre 2011 óta járok férjemmel ebbe a református gyülekezetbe.

A gyülekezeti életben tevékenyen részt veszek:

 • táboroztatásban: sütemény készítése, takarítás
 • alapítványi könyvelés
 • segítségnyújtás testvéreknek
 • ügyintézés a gyülekezet számára
 • gyülekezeti hétvégén való részvétel
 • eseti munkálatok pl. takarítás
 • és minden, amire lehetőségem nyílik

 

Siry Csaba vagyok, 2012 szeptembere óta járok aktívan a gyülekezetbe.

Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek. Nekem ez egy teljesen új élmény volt, ezelőtt csak tárgyilagosan hallottam Istenről, sosem értettem az igazi valóját. Számomra a kereszténység egyenlő volt pár kötelező furcsa szokással, aminek semmi értelmét nem láttam. Mindig próbáltam a lelkiismeretemre hallgatni, de csak később értettem meg, hogy mi is van emögött. Mindig Isten vezetett az utamon, csak nem vettem észre. Ezért is hálás vagyok, hogy nem hívőként is terelgette az életemet a jó irányba, míg végül ide nem jutottam.

Diákként sokszor gondolkoztam az életem értelmén, de mindig csődöt mondtam a válasz megtalálásakor, mert egyedül szerettem volna mindent véghezvinni. Rá kellett jönnöm, hogy egy ember kevés, de még sok ember is, Isten nélkül.

A konfirmációi felkészülés alatt sok olyan dolgot tudtam meg, ami egyáltalán nem ellenkezett a világnézetemmel vagy a belső érzéseimmel.

Jelenleg programtervező informatikusként dolgozom, szabadidőmben a gyülekezeti gépek karbantartását is igyekszem végezni. Feleségemmel a gyermekjátszóban és a nyári táborokban szolgálunk.

 

Siry-Fekete Annamária vagyok, 1991 óta Csepelen lakom.

Szüleim 1988-ban, születésemkor református hitre kereszteltek Dömsödön, anyukám szülőfalujában.

Amikor második osztályos lettem, hittanra jelentkeztem az általános iskolámban. Szerettem ezeket az alkalmakat, gyermekként érdekeltek a „szép történetek”.

Nagymamám hite indított el az úton Jézus felé, vele olvastam először a Bibliát, amit kölcsön is adott a nyári táborok idejére.

A konfirmációi, majd az érettségi vizsgám után gyógypedagógiát tanultam az ELTE-n, és ezzel nagyjából egy időben kapcsolódtam be a gyülekezeti gyermekmunkába: 5 napos klubban tanítottam; ezt éreztem magamhoz közel állónak.

Egyetem után a Vakok Óvodájában helyezkedtem el délutános óvónőként, majd ugyanitt alsós tanítónőként. Jelenleg a hetedik évemet töltöm ott, első osztályban tanítok. Idén kezdtem el az ELTE tanító szakon is tanulmányaimat.

A gyülekezetben a nyári napközis és ifi táborokban, valamint a vasárnapi gyermekjátszóban tartunk alkalmakat férjemmel.

2013 nyarán együtt jutottunk hitre, ősszel hivatalosan is összeházasodtunk. Együtt végeztük a Biblia Szövetség képzését, ami sok szempontból hasznosnak bizonyult, rengeteg beszélgetéstémát és persze alapvető értékeket adott nekünk – kiegészítve a gyülekezeti igehirdetéseken kapottakat.

Pótpresbiterként örömmel élem meg a testvérekkel való közösséget, és várom, hogy Isten milyen feladatokat bíz még rám a jövőben.

Női csendesnap 2017

Szeretettel hívunk női csendesnapunkra minden hölgyet, ifjútól a szép korúig november 25-én 10 órára gyülekezeti termünkbe, témánk a lelki örökség. A programban szerepel igeszolgálat (Zila Péterné Marika), bizonyságtétel, beszélgetés 'Mit kezdjek az örökségemmel?' címmel.
Az ebédlétszám miatt jelentkezést kérünk szépen.

Őszi gyülekezeti kirándulás

Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezetünk őszi kirándulására november 4-én szombatra.
Indulás 9 órakor a gyülekezeti háztól (Kiss J. altábornagy u. 48.)

Közös Istentisztelet

Kedves Testvérek!

Ünnepeljük együtt a reformáció ötszázadik évfordulóját Csepelen a három protestáns felekezet közös istentiszteletével és úrvacsorázásával!

Időpont: 2017. október 29. vasárnap de. 10 óra
Helyszín: Központi református templom, Károli G. u. - Táncsics u. sarok

Az ötszáz évvel ezelőtti reformáció gyümölcse, hogy kerületünkben ma is van Krisztusnak népe, akik ráadásul testvéri közösségben is együtt tudnak ünnepelni... Mindenkit szeretettel várunk!

Csepeli Evangélikus, Baptista és (központi) Református Gyülekezet

Családi Istentisztelet 2018 október

Kedves Testvérek!

Mindenkit szeretettel hívunk következő Családi Istenteszteletünkre, ahol az Ige minden korosztály számára ugyanúgy szólhat a gyülekezet szeretetközösségében.

 

Családi Tanévnyitó Istentisztelet 2017

Kedves Szülők!

Szeretettel hívjuk Önöket szeptember 10-én délután 4 órára családi tanévnyitó istentiszteletünkre. A helyszín a templom mögötti épület (Kiss J. alt. u. 48. szám) emelti gyülekezeti terme.

Az új tanében is minden hó második vasárnapja délutánján tartjuk a kiemelten hittanosaink és hozzátartozóik számára szervezett családi istentiszteleteket, a következő vasárnapokon:
október 8. | november 12. | december 10. (adventi) (novembertől már du. 3-kor)

Felhívás a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Kedves Testvérünk!

A Pathmosz Alapítvány és a Budapest-Csepel- Központi Református Egyházközség a reformáció 500. évfordulója alkalmából pillanatfelvételt kíván készíteni egyházközségünk jelenlegi állapotáról egy kiadvány formájában.
Szeretnénk, ha egymást jobban megismernénk, tudnánk, hogy azok, akikkel vasárnapról vasárnapra találkozunk az egyházközségünkben, miért járnak erre a helyre, hogyan tudják megélni Jézus Krisztusban való személyes megváltásukat a református vallás keretein belül.
Azt is szeretnénk, ha ezzel a kiadvánnyal jeleznénk a világ reformátusainak, a világ magyarságának, hogy mi, a csepeli reformátusok itt vagyunk Európa közepén, és megtartjuk a ránk bízott hitet, folyamatosan harcoljuk a nemes harcot. Ezért kérünk minden gyülekezeti tagot, hogy az alábbi kérdésekre írásban válaszoljanak. A válaszok adnák a kiadvány gerincét, és ez lenne annak legterjedelmesebb, legfontosabb része.
Személyes bizonyságtételeket várunk, mert valljuk, hogy a legnagyobb érték a Mindenható Isten üdvözítő kegyelme és az egymás iránti bizalom.
A válaszok terjedelmére, tartalmára semmilyen megkötés nincs, ugyanakkor szerkesztési szempontokat is érvényesíteni próbálunk a kötet tartalmának végleges összeállításakor, amelyek eredményeként a nyilatkozó kötetbe kerülő szövege az eredetihez képest változhat, de ezt minden egyes esetben előzetesen egyeztetni fogjuk a nyilatkozó testvérünkkel.
A kötetben a szöveg mellé fényképet is szándékozunk tenni a nyilatkozóról (családja körében, ha így szeretné), erről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Egyelőre arra kérjük kedves testvéreinket, hogy a kérdésekre adott válaszaikat:
- adják át a templomban a Főgondnok úrnak vagy a Tiszteletes úrnak a vasárnapi istentiszteletet vagy egyéb alkalmainkat követően, vagy
- elektronikus levélben (e-mailben) küldje meg a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus postacímre.
Amennyiben a kérdésekre adandó válaszokkal kapcsolatban észrevétele van, azt szíveskedjen megtenni a Tiszteletes úr, a Főgondnok úr vagy az alapítvány kuratóriumi tagjai felé.
Előzetesen is köszönjük, hogy az ünnepi kiadványunk társszerzőjeként részt vesz az 500 éves évforduló megünneplésében. Kiadványunkat előzetes terveink alapján 2017. október 31-én, illetve egy ahhoz közel eső időpontban szeretnénk nyomtatott és elektronikus formátumban megjelentetni.

A kérdések, amelyekre a Testvérek válaszait várjuk:

1.       Mit jelent számomra a református vallás?
2.       Miért vagyok a Budapest-Csepel Központi Református Egyházközség gyülekezeti tagja?

Féktelen nyelv

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt hit- és gyülekezetépítő sorozatunk következő alklamára.
Mostani témánk a kimondott szavaink ereje lesz Jakab levelének 3. fejezete alapján. Az igét olvasva és egymás tapasztalatait meghallgatva keressük a választ arra, hogy hogyan tudjuk szavainkat átokból áldássá formálni.

"...ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie." Jak 3,10

Évzáró családi Istentisztelet

Szeretettel várunk évzáró családi Istentiszteletünkre minden kedves testvért gyülekezeti termünkbe június 18-án 16:00 órakor! A megszokott programok mellett a hittanosainknak egy évzáró alkalmat is fogunk tartani.

Szépkorúak alkalma (június)

Minden kedves idős testvért szeretettel várunk június 17-én 10 órától a gyülekezeti termünkbe a szépkorúak következő alkalmára!

A jövő technológiái az ige tükrében

Teremthet-e ember egy új embert? Érezhet-e egy robot? Lehet-e teljesen klónozni valakit?
Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ köveztkező gyülekezet- és hitépítő alkalmunkon május 26-án.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt egy gondolatindító előadásra, majd egy beszélgetésre Isten igéje mellett.

"Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál."
Ézs 55:8-9

Májusi Családi Istentisztelet

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk családi Istentiszteletünk következő májusi alkalmára 05.14-én 4 órától.
Az ige mellett most is hallhatunk pár érdekes dolgot Isten teremtett világáról és közkívánatra szolgálni fog gyülekezetünk zenekara is.

Református Zenei Fesztivál 2017

 

 

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat várjuk erre a címre: keritamas1962@gmail.com