Jótékonysági koncert a kárpátaljai magyarokért

Húsvétváró családi délután 2015

Kedves szülők és gyermekek!

Szeretettel hívunk benneteket egy vidám húsvétváró családi délutánra!

Helyszín: Kiss J. altábornagy u. 48. emeleti terem

Házigazda: református gyülekezet

Ideje: 2015. március 29. 3 órától 6 óráig

Program: Játék, éneklés, bibliai történet, kézműveskedés

Alkalmaink: Ifjúsági bibliaóra

Az ifjúsági bibliaórán hétről-hétre azért gyűlünk össze, hogy megtapasztaljuk és egyre jobban megismerjük Istennek azt a szeretetét, amelyet Jézus Krisztusban mutatott meg számunkra.

Alkalmainkon rendszeresen tanulmányozzuk a Bibliát, keressük annak számunkra is aktuális üzenetét, énekelünk, imádkozunk és megosztjuk Vele és egymással mindazt, ami bennünk van, örömöket és nehézségeket egyaránt. Emellett természetesen a közös játékra is fordítunk időt!

Téged is nagy szeretettel várunk!

2015-ben folytatódik a házas-kör

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődő házaspárt házas-körünkre, melyet havonta, rendszerint az első vasárnap délutánján 3 órai kezdéssel tartunk a gyülekezeti teremben.

A következő alkalmakon Bibliában említett házaspárokról beszélgetünk.
Legközelebb 2015. február 1-jén találkozunk!

 

Adó 1%

 

Felhívás

a 2014. évi személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására

 

Kedves Testvérünk!

Tisztelt Érdeklődő!

 

A Pathmosz Alapítvány fő célkitűzése a Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközség tevékenységének támogatása.

 

Az Alapítvány a tavalyi évben is sikeres tevékenységet folytatott az Alapító Okiratában meghatározott célok megvalósítására úgy, mint:

- a templom és a hozzá kötődő parókia állandó működésének (közte kiemelten: zenei életének) segítése;  

- a csepeli fiatalok lelki épülésének elősegítése elsősorban a gyermek- és ifjúsági táborok szervezéséhez való hozzájárulás útján;

- az egyházközséghez tartozó rászoruló családok, idősek, egyedülállók segítése pénzadományokkal.

 

Az Alapítvány a fenti célokra 2014-ben összesen 498.000 Ft-ot fordított. Emellett a kuratórium tagjai munkájukért javadalmazásban nem részesültek, költségtérítést nem vettek fel, ilyent nem fizettek a közreműködőknek sem.

 

Az Alapítvány által nyújtott támogatások forrása az egyéni adományok voltak. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a 2013. évi személyi jövedelemadó 1%-a, amelynek összege 187.774 Ft volt.  

 

Kérünk Mindenkit a Közös Ügyünk támogatására azzal, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásban a 14EGYSZA adatlapjának kitöltésekor az Alapítvány adószámát (18266511-1-43) írja az erre szolgáló rovatba.  

 

Tevékenységünk folytatásához a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása mellett is további forrásokra van szükség, ezért köszönjük minden volt és leendő támogatónknak azt, ha adományával hozzájárul a testvéri kötelék erősítéséhez.

 

Minden adomány, a legcsekélyebb összegű is jelentőséggel bír Közös Ügyünk szempontjából.

 

Az adományozást az Alapítvány 11721002-20014933 sz. számlaszámára való utalással lehet teljesíteni.

 

Budapest, 2015. január 25.                A Pathmosz Alapítvány Kuratóriuma

Felnőtt konfirmációs felkészítés

Felnőttek számára konfirmációs felkészítés indul, az első alkalom november 16-án vasárnap este 7-től lesz.

Gyülekezeti bibliaóra szerdán 15-kor is

A téli időszámítás idején a szerda esti 18 órai alkalom mellett gyülekezeti bibliaórán találkozunk szerda délutánonként 15 órakor is.
Mindenkit szeretettel várunk mindkét alkalomra!

Újraindul a Mama-kör

Kedves Anyuka!

Szeretettel hívunk kisgyermekeddel együtt mama-körünkbe. Eddig is sok örömteli pillanatot éltünk már át, beszélgettünk mély dolgokról, bátorítottuk egymást.

Őszi alkalmaink:

Október 17.

péntek de. 10 óra

Nőnek születtél

Október 24.

péntek de. 10 óra

Az anyaság - Mi múlik rajtam?

November 7.

péntek de. 10 óra

Hová vezet a házasságunk?

November 14.

péntek de. 10 óra

A nehézség, mint áldás

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Bp-Csepel-Központi Ref. Egyházközség gyülekezeti terme
(Kiss János alt. u. 48. szám emeletén)

Várjuk a találkozást!                                                                        a többiek nevében is:

Budapest, 2014. október 9.

Kériné Rozika

Gyülekezeti énekkar

Az énekkari próbákat szeptembertől újra kezdtük. Minden régi és leendő tagot szeretettel várunk! Az énekkari próba aktuális időpontjáról a lelkészi hivatalban lehet érdeklődni.

Pótpresbiterek 2014

BÁRTFAI GÁBOR

    1977-ben születtem itt, Csepelen. Tanulmányaim a kerületi zenei általános iskolában kezdődtek. Ezután műszaki típusú közép- és felsőfokú képzésben vettem részt. Jelenleg műszaki létesítményfelelősi munkakörben dolgozom. 2010-ben megnősültem, gyermekünk nincs. Feleségem szintén a gyülekezet tagja.
    A Csepel-központi Református Gyülekezetbe édesapám révén kerültem, illetve kerültünk a testvéreimmel. Itt konfirmáltam, és az azt követő években az ifjúsági közösségbe kapcsolódtam be.
    Később több éven át jártam a Budapesti Egyetemi Gyülekezetbe, ahol a szerdai istentiszteleteken zenével is szolgáltunk, énekkarral és könnyűzenével is. Egy éven át presbiter voltam ott, amely a gyülekezet belső életével való foglalkozást, egy évre szóló elköteleződést, aktivitást jelentett.
    Nagyjából 2011-től kezdtünk el ismét a Csepel-központi Református Gyülekezetbe járni. Örülünk az Igéről szóló, tanítói jellegű istentiszteleteknek.
Bizonyos gyakorisággal az istentiszteleten zenei szolgálattal is részt veszünk. Az utóbbi fél évben a közösség iránti vágyunkat egy ún. házi csoportban is megéljük. Jelenleg ez 8 tagú.
    A jövőben szeretnék a gyülekezeti életben jobban részt venni, továbbá a szakmai ismereteimet a gyülekezet javára is fordítani. Szeretném a házi csoportos közösséget továbbvinni, egymás hite által is épülni.
    Az istentiszteleti zenei szolgálatot fontosnak tartom, szeretném ezt megőrizni a továbbiakban, hogy a gyülekezet örömére, áldására legyen.

DÜRGŐ MÁRTA

    65 évvel ezelőtt születtem itt, Csepelen. Hitben élő családban nőttem fel. Születésemtől kezdve hallgattam a Biblia történeteit és a prédikációkat, de valamiért nem álltak össze bennem élő hitté a hallottak. Mindig többet akartam tudni és érezni a szívemben Jézus Krisztusról, és valami nagy megrendülésre vártam.
    A "nagy megrendülést" a magánéletem csődje által éltem át, és így 35 éves koromban lettem igazán Isten gyermeke. Az életem most békés és boldog, mert tudom, hogy miért születtem, miért élek és mit jelent a Kegyelem számomra. Megkaptam mindazt Istentől, amit remélve vártam, és még sokkal többet is! A hétköznapok küzdelmeit Jézussal, imádsággal élem meg.
    Három felnőtt gyermekem van, egy nagy unokám és velük szoros szeretet-kapcsolatban élek. (Fontosnak tartom megjegyezni: az ateizmus gondolata soha nem merült fel bennem, és nem voltam sem az MSZMP, sem más pártnak a tagja sem, ahogyan a családomból senki.)

SIRY-FEKETE ANNAMÁRIA

    1988-ban születtem Budapesten, 1991 óta lakom Csepelen. Szüleim 1988-ban, születésemkor református hitre kereszteltek Dömsödön, anyukám szülőfalujában.
    Amikor második osztályos lettem, hittanra jelentkeztem az általános iskolámban, melyet Hamar Julianna tartott. Szerettem ezeket az alkalmakat, gyermekként érdekeltek a „szép történetek”, ezért több osztálytársamat is elhívtam rájuk. Egyikükkel együtt is konfirmáltam, a mai napig legjobb barátnők vagyunk.
    Azon a nyáron nagymamám elvitt a dömsödi templomba, így érdekes módon hamarabb láttam azt a templomot belülről, mint a csepelit – lévén a szüleim nem hitgyakorló emberek. Elmondhatom, hogy nagymamám hite indított el az úton Jézus felé, vele olvastam először a Bibliát, amit a nyár végére kölcsön is adott a nyári tábor idejére.
    Onnantól kezdve teltek az évek, tanév alatt hittanra jártam, nyáron a táborba, míg elérkezett a konfirmációra felkészítés. Ezeken az alkalmakon az alapvető igazságokat tanultam meg a hitről, Bibliáról, ami „keresőként” nagyon hasznos volt számomra.
   A konfirmációi, majd az érettségi vizsgám után gyógypedagógiát kezdtem tanulni az ELTE-n, és ezzel nagyjából egy időben a gyermekmunkába is bekapcsolódtam a gyülekezetben: az 5 napos klubban tanítottam; ezt éreztem magamhoz közel állónak.
    Egyetem után a Vakok Óvodájában helyezkedtem el délutános óvónőként, jelenleg a 3. évemet töltöm ott.
    A templomban a nyári napközis táborokban és a vasárnapi gyermekjátszóban vállalok alkalmakat, amelyekre férjemmel együtt készülünk. Tavaly nyáron együtt jutottunk hitre, ősszel hivatalosan is összeházasodtunk, és folytatjuk a gyermekeknél való szolgálatot, a hitben növekedést Isten kegyelméből.

TIMÁKNÉ MESZES ARANKA